0

DEN GODA HERDEN JESUS!

SHALOM

Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känna mig,

såsom Fadern känner mig, och såsom jag känner Fadern; och jag giver mitt liv för fåren.

Jag har ock andra får, som icke höra till detta fårahus; också dem måste jag draga till mig, och de skola lyssna till min röst. Så skall det bliva en hjord och en herde. Jh. 10:14-16

 

Helgade Ambassadress, Birgit

Smord/Vigd i Guds rike

Jag välsignar er med denna välsignelse