0

The Big Bang is on The Way!

 

SHALOM, The Big Bang is when the Lord Jesus Christ, Son of God Breathe and Gateway to Paradise closed with HALLELUJAH voices of God's Children, which is named in the Book of Life and the Saints. They have seen this often spat at / mocked! Only the Big Bang that will be heard in the universe in darkness, FINAL! God Said It and Let the Word Sent to Earth. Great Light of Grace who lived midst of us. Light of Grace by Lights Up Our Hearts Freed and Righteousness, the Word of God made manifest by Jesus Christ Lord's countenance Light and Wisdom! BLESS YOU! Ambassadress

 

SHALOM, Big Bang är när Jesus Kristus Herren, Guds Son Andas och Porten till Paradiset stängs med HALLELUJA rösterna från Guds Barn, som har namnet i Livets Bok och Heliga. Dem sett här oftast spottas på/hånas! Enda Big Bang som kommer höras i Universumet i mörkret, SLUT! Gud Sade Det Varde och Sände Ordet till Jorden. Stora Ljuset av Nåd som bodde Mitt ibland oss. Ljus av Nåd som Lyser upp Våra Hjärtan Befriad och Rättfärdig, för Guds Ord består Uppenbaras av Jesus Kristus Herrens Ansiktes Ljus och Visdom! GUD VÄLSIGNE DIG! Ambassadress