0

Står på Helig mark, varför trampa då på Heligaste Guds lammets blod Tempel?

from yakwild on GodTube.