0

Står på Helig mark, varför trampa då på Heligaste Guds lammets blod Tempel?

from yakwild on GodTube.

0

Bättre vinna Skatter i Himlen än en ikon på kragen!

 
 
 
 
0

Ha en perfekt Söndag

http://wordpress.jesus-acute.com/